Ethische gedragscode en medisch verantwoord sporten.

recreasws_003Sinds 1 januari 2009 is er in de Vlaamse gemeenschap een algemeen kader voor het ethisch verantwoord sporten van kracht. De Vlaamse regering heeft op 21 mei 2010 een besluit goedgekeurd waardoor een aantal thema’s en richtsnoeren werden uitgevaardigd. Heel de sportsector dient vanaf 1 januari 2011 deze thema’s in de praktijk te brengen. S-Sport//Recreas volgt ook de bepalingen rond het Medisch verantwoord sporten.

S-Sport//Recreas vzw heeft als thema voor ‘het fair play-beginsel’ gekozen.

Onze nieuwe gedragscode Recreas Watersport voor jeugdleden, leden, ouders, supporters, trainers, lesgevers en bestuurders kan je hier downloaden. Vraag steeds naar onze meest recente versie per mail.

Recreas Watersport respecteert uiteraard ook de ethische code van S-Sport//Recreas. Je kan alles terugvinden op de website bij Ethisch sporten (meldpunt S-Sport//Recreas, gedragscode sportclubs, handelingsprotocol en het diversiteitscharter S-Sport//Recreas) .

Start typing and press Enter to search