Vanaf 1 juli starten we fase 4 in de heropstart van de sportsector. Concreet betekent dit dat alle clubsporten zowel binnen als buiten mogen. Belangrijk hierbij is dat er voldaan wordt aan alle maatregelen die de veiligheid van de sporters moeten waarborgen. 


Regelmatige trainingen en lessen zowel indoor als outdoor kan, op voorwaarde dat: 

 • ze in georganiseerd verband plaatsvinden, zoals in een club of vereniging,
 • ze in een groep van maximum 50 personen (inclusief trainer) plaatsvinden,
 • er steeds een trainer of een meerderjarige toezichter aanwezig is.

Belangrijke opmerking
– Afstandsregels moeten in deze fase niet meer worden toegepast.
– Tussen verschillende sportactiviteiten onderling hoeven dit niet steeds dezelfde 50 personen te zijn, maar wees verstandig en beperk je verschillende bubbels zo veel mogelijk.
– Hoe je het besmettingsrisico kunt beperken vind je op onze website: https://www.s-sportrecreas.be/clubinfo/ondersteuning/besmettingrisico-beperken

Zwembaden

Zwembaden mogen terug opengaan.
 

Wedstrijden en tornooien

 • Alle sportwedstrijden kunnen terug plaatsvinden, ook bij die sporten waar afstand niet kan gegarandeerd worden. Er geldt geen limiet op het aantal deelnemers aan een sportwedstrijd. Bovendien zullen bij deze wedstrijden maximaal 200 toeschouwers aanwezig mogen zijn in een indoorcontext en 400 toeschouwers in een outdoorcontext.
  Veiligheidsmaatregelen dienen in acht genomen te worden!

 
Wat met kleedkamers en cafetaria?

 • Kleedkamers en douches worden opnieuw toegankelijk. Echter kunnen beheerders van sportinfrastructuren de beslissing nemen om de kleedkamers en douches gesloten te houden indien de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.
 • Horecafaciliteiten mogen terug opengesteld worden.


Gedragscodes

Om deze fase in de versoepeling van de maatregelen voor sporters en hun sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen, heeft de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector gedragscodes en protocollen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen. Deze kan je integraal overnemen of je kan ze gebruiken als leidraad om zelf gedragscodes op te stellen. Ze mogen vanzelfsprekend niet afwijken van de coronamaatregelen zoals bepaald in het ministerieel besluit. Je kan deze protocollen downloaden via https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Met betrekking tot omgaan met ouderen in coronatijden verwijzen we naar het ouderencharter: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-ouderencharter-een-leidraad-voor-ouderen-en-organisaties-die-met-ouderen-werken
 

Activiteiten S-Sport // Recreas

Momenteel bekijken we nog welke evenementen/activiteiten er kunnen doorgaan in de toekomst.

Sportkampen

Internaat en externaat sportkampen kunnen vanaf 1 juli terug doorgaan.
Dit zal echter heel wat aanpassingen en (voorzorgs)maatregelen vragen. Sport Vlaanderen heeft uitgebreide protocollen opgemaakt voor de organisatie en goed verloop van alle sportkampen deze zomer. Het is belangrijk dat deze nauwgezet worden opgevolgd. Hieronder vind je zowel het protocol voor de organisatie van sportkampen voor kinderen als het protocol van sportkampen voor volwassenen en senioren: 

De belangrijkste basisregels zijn:

 • Communiceer op voorhand met ouders, sporters en begeleiders over de specifieke manier van werken.
 • Maak bubbels van maximum 50 personen (inclusief begeleiders). De leden van deze bubbel mogen onderling contact hebben, maar contact met externen wordt vermeden.
 • Goede hygiëne blijft essentieel: handen wassen, hoesten/niezen in elleboog,… Voorzie ook de nodige faciliteiten hiervoor.

Vragen of opmerkingen?

Zit je nog met vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 09 333 57 75 of via o-vl@s-sportrecreas.be

Start typing and press Enter to search