De Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen, de FitnessOrganisatie en Sport Vlaanderen vormen samen de klankbordgroep van de sportsector. Samen met de minister van Sport Ben Weyts streven we ernaar om de sportbeoefening in elke fase van de corona-epidemie veilig te laten verlopen. 

Met een leidraad willen we federaties, clubs, sportcentra, evenementorganisatoren en alle andere instanties en mensen die sport aanbieden, op welke manier dan ook, duidelijkheid verschaffen over de fase waarin we ons bevinden. Met de protocollen willen we alle betrokken partijen begeleiden bij een verantwoorde en veilige heropstart van hun sportactiviteiten.

Op 26 augustus 2020 bereikten de ministers voor Sport van de drie Gemeenschappen een akkoord over de concrete invulling van de kleurencodes groen, geel, oranje en rood. Zo hebben we uitgewerkte plannen voor sportbeoefening vandaag en voor als de situatie zou verslechteren. Via de kleurencodes wil de Vlaamse sportsector de sportbeoefening en de sportcompetities maximaal vrijwaren. We bezorgen de kleurencode aan de federaties en de lokale besturen. Zo hopen we eenvormigheid te krijgen in de beslissingen van de lokale besturen, als er lokaal tijdelijk strengere maatregelen worden ingesteld.   

SInds 29 oktober zijn er opnieuw verstrengde maatregelen ingelast. Een overzicht van deze maatregelen kan je hier terugvinden.

De meest recente versies van de leidraad en protocollen kan je steeds terugvinden op de website van Sport Vlaanderen.

Hou jullie veilig en gezond!

Start typing and press Enter to search