Het lidmaatschap 2023 bedraagt:

  • 1ste gezinslid: 10 euro
  • 2de gezinslid: 10 euro
  • 3de en volgende gezinsleden betalen 0 euro. Vanaf het derde gezinslid betaal je dus niets extra.
    • Een familiekaart kost dus slechts 20 euro per jaar, ongeacht het aantal gezinsleden wonende op hetzelfde adres.

Ook familieleden, vrijwilligers en lesgevers kunnen lid worden. Hierdoor ben je beter verzekerd en kan je deelnemen aan al onze activiteiten.

Lid worden kan door overschrijving op Recreas Watersport.
Rekeningnummer BE35 0682 4633 25 37, GKCCBEBB, met vermelding “lidgeld 2023 en je volledige naam of namen”.

We kijken er alvast naar uit om je opnieuw te mogen begroeten als lid en vriend van onze club.

Het Recreas Watersport team.

Start typing and press Enter to search