Hoe kan je lid worden?

  • Vul het contactformulier in met vermelding ‘Lidmaatschap’.
  • Schrijf je lidgeld over op Recreas Watersport, rekeningnummer BE35 0682 4633 25 37, GKCCBEBB, met vermelding “lidgeld en je volledige naam”.

Tarief lidmaatschap per kalenderjaar

  • 1ste gezinslid: 15 euro
  • 2de gezinslid: 15 euro
  • 3de en volgende gezinsleden betalen 0 euro. Vanaf het derde gezinslid betaal je niets extra. Een familiekaart kost dus slechts 30 euro per jaar, ongeacht het aantal gezinsleden wonende op hetzelfde adres.

Extra’s

  • Bezorg ons je formulier van het ziekenfonds voor de eventuele terugbetaling van je lidgeld. Veel ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld van de sportclub terug, zoals Bond Moyson en De Voorzorg.
  • Jongeren tot 18 jaar kunnen genieten van 1 jaar gratis lidmaatschap in het kader van het jeugdsportproject.

Contact formulier

Start typing and press Enter to search